OfficeLink kjøper Trondheim-firma

OL_EspenL

Styreformann, Espen Limstrand

OL_Joran

Administrerende direktør, Jøran Storeide

Bodøselskapet, OfficeLink as har i denne uke sluttført kjøpet av selskapet Aune Kontor &
Data, hjemhørende i Trondheim.

«Vi gjør dette for å styrke vår posisjon som en av de ledende leverandørene i Norge på
kassasystemer og kortterminaler», sier Styreformann, Espen Limstrand i OfficeLink as.
«Samtalene har pågått i nesten ett år, så i dag er vi svært glad for å kunne dele denne
nyheten.»

OfficeLink ble etablert i 2003 av Espen Limstrand og Jøran Storeide. Fra å være en lokal
leverandør av telefoniløsninger og kortterminaler er firmaet nå blitt en betydelig aktør i det
norske markedet innenfor butikkdata. Firmaet sysselsetter rundt 30 årsverk.

«Vi har tidligere blitt sett på som en ren telefonileverandør og har fortsatt høy aktivitet på
dette området, men den største delen av vår business i dag er innenfor butikkdata. Vi har
alltid levert kortterminaler, men da vi kjøpte Anker Nord for noen år siden begynte vi for
alvor å bevege oss inn i markedet for kassaapparater. I ettertid har vi kjøpt oss opp i
kassasystemet FrontLine Systems og sitter i dag som majoritetseier. Dette gir oss mulighet
for spesialtilpassede systemer for våre kunder, noe vi lykkes svært godt med», sier en ivrig
Limstrand.

«Aune Kontor & Data er en betydelig aktør i trøndelagsfylkene og innehar høy kompetanse
innen butikkdata. Vi gleder oss til å jobbe sammen, vi har mye å lære av hverandre», sier
Administrerende Direktør, Jøran Storeide og fortsetter: «Vi snakker om en svært stor
kundemasse som nå er landsdekkende. Det er nå jobben starter for å dra ut de ønskede
synergier sammen i de to selskapene. Vi har vel vår nordligste installasjon på en båt nord for
Spitsbergen og vår sørligste på Troll forskningsstasjon ikke langt fra Sørpolen, så vi dekker et
bra område, så det blir mange tusen kunder som skal følges opp.»

På forespørsel om størrelse på samlet kundemasse og kjøpesum sier Storeide;
«Kjøpesummen er mellom kjøper og selger, men vi er begge sånn passe fornøyd og det
tyder vel på at prisen er rett. Når det gjelder kundemassen er denne nå siden nyttår
tilnærmet fordoblet, både gjennom egen vekst, oppkjøp og strategiske samarbeidsavtaler.
Ytterligere informasjon om konkrete tall holder vi internt.»

Presseklipp:

Avisa Nordland

Bodø NU

line
Drevet av Wordpress | Utviklet av Media24 AS